1. Kurz všeobecnej angličtiny – BASIC

Kurz všeobecnej angličtiny vedený efektívnou medzinárodne osvedčenou metódou Direct Method for English ®, ktorá ťa naučí myslieť a zároveň rozprávať v anglickom jazyku rýchlo a bez zábran. Dynamické a interaktívne hodiny, na ktorých spíkujete od prvej hodiny, a ktoré si naozaj užijete.

Parametre kurzu:

 • Počet študentov v skupine: 4-5 (individuálny prístup ku každému študentovi)
 • Intenzita výučby: 1 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (1 vyučovacia hodina = 50 minút)
 • Počet hodín: 24 hod. (12 týždňov)
 • Čas výučby: v popoludňajších a večerných hodinách
 • Úrovne: všetky
 • Metóda: Direct Method for English ®
 • Cena: 96 €
 • Cena za učebný materiál: 20 €

Ponúkame Vám:

Štúdium medzinárodnou metódou a z profesionálne zostavených učebníc.

Prihlásiť sa môžete tu.

2. Kurz všeobecnej angličtiny – STANDARD

Najobľúbenejší typ kurzu pre začiatočníkov – pokročilých, ktorí sa chcú naučiť všeobecnú angličtinu. Kurz je vedený komunikatívnou formou, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v anglickom jazyku rýchlo a bez zábran. Cieľom kurzu je naučiť používať osvojenú slovnú zásobu a gramatické štruktúry v bežných komunikačných situáciách. Dynamické a interaktívne hodiny, ktoré si naozaj obľúbite.

Parametre kurzu:

 • Počet študentov v skupine: 4-5 (individuálny prístup ku každému študentovi)
 • Intenzita výučby: 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (2 vyučovacie hodiny = 100 minút)
 • Počet hodín: 44 hod. (11 týždňov)
 • Čas výučby: v popoludňajších a večerných hodinách
 • Úrovne: všetky
 • Metóda: Direct Method for English ®
 • Cena: 175 €
 • Cena za učebný materiál: 20 €

Ponúkame Vám:

Štúdium medzinárodnou metódou a z profesionálne zostavených učebníc.

Prihlásiť sa môžete tu.

3. Angličtina pre deti - Direct Kids ®

Kurz angličtiny je vedený netradičnou a efektívnou priamou metódou Direct Kids ®. Táto metóda učenia sa cudzieho jazyka je postavená na prirodzenom spôsobe osvojovania si jazyka. Série jednoduchých otázok a odpovedí naučia deti ako porozumieť a následne pohotovo použiť ucelené slovné výrazy a gramatické prvky. Postupnosť, nadväznosť a dynamika napomáhajú deťom pochopiť jazyk v kontexte. Pravidelné opakovania a vizuálne pomôcky uľahčujú pochopenie a zapamätanie si nového učiva. Toto všetko je sprevádzané a efektívne dopĺňané aktivizujúcimi a motivačnými hrami, ktoré robia hodiny zaujímavejšími, pútavejšími a zároveň uľahčujú samotné zapamätanie učiva.

Pre koho je určený?

Kurz je určený pre žiakov ZŠ vo veku od 7- 12 rokov.

Parametre kurzu:

 • Počet detí v skupine: 4-5
 • Intenzita výučby: 2 x 50 min.
 • Počet hodín: 24 hod. (12 týždňov)
 • Čas výučby: podľa dohody v popoludňajších hodinách
 • Metóda: Direct Kids ®
 • Cena: 99 €
 • Cena za učebný materiál: 20 €

Učebnice Direct Kids

Učebnica je rozdelená do 6 častí v súlade s vekovými a znalostnými skupinami: Direct Kids 1, 2, 3, 4 – Enjoy your School Time

Učebnice rozširujú základ aktívne používanej slovnej zásoby a postupne predstavujú viac možností vyjadrovania sa s použitím nových gramatických javov. Okrem rozšírenej slovnej zásoby odvodenej z ich prirodzeného prostredia sa deti naučia zaujímavosti o anglicky hovoriacich krajinách, ich tradíciách a zvykoch.

Direct Kids 5, 6 – Becoming a Teenager

Nasledujúce úrovne predstavujú ďalší rozvoj slovnej zásoby, schopnosť viesť rozhovor na rôzne témy, taktiež ako sa naučiť spôsoby vyjadrovania a opisovania pocitov, emócií a myšlienok. Učebnice upevňujú gramatické javy prebraté v predchádzajúcich častiach a postupne predstavujú nové.

Prihlásiť sa môžete tu.

4. Angličtina pre TEENAGEROV

Kurz všeobecnej angličtiny je určený pre žiakov vo veku od 13 do 18 rokov. Výrazne napomáha žiakom v pokroku pri štúdiu jazyka v škole. Prostredníctvom riadenej konverzácie si nielen upevnia osvojené gramatické štruktúry a slovnú zásobu, ale predovšetkým zlepšia ústnu komunikáciu v jazyku.

Parametre kurzu:

 • Počet študentov v skupine: 4-5 (individuálny prístup ku každému študentovi)
 • Intenzita výučby: 1 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (1 vyučovacia hodina = 50 minút)
 • Počet hodín: 24 hod. (12 týždňov)
 • Časy výučby: v popoludňajších hodinách
 • Úrovne: všetky
 • Metóda: Direct Method for English ®
 • Cena: 99 €
 • Cena za učebný materiál: 20 €
 • (Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v závislosti od naplnenosti kurzu.)
 • Cena: 90 €
 • Cena za učebný materiál: 20 €

Prihlásiť sa môžete tu.

5. Príprava na maturitnú skúšku

Špecificky zameraný jazykový kurz je zameraný na rozvoj všetkých jazykových zručností a zároveň zahŕňa komplexnú prípravu na externú maturitnú skúšku a ústnu časť internej maturitnej skúšky.

Prihlásiť sa môžete tu.

6. Víkendový kurz angličtiny

Víkendový kurz angličtiny je určený tým, ktorí sa nemôžu vzdelávať počas týždňa a chcú študovať v sobotu.

Kurz je vedený komunikatívnou formou, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v anglickom jazyku rýchlo a bez zábran. Cieľom kurzu je naučiť používať osvojenú slovnú zásobu a gramatické štruktúry v bežných komunikačných situáciách. Dynamické a interaktívne hodiny, ktoré si naozaj obľúbite.

Parametre kurzu:

 • podľa dohody

Prihlásiť sa môžete tu.

Organizácia vyučovania

Organizačne je školský rok v jazykových kurzoch vyučovaných priamou metódou Direct Method for English ® a Direktes Deutsch ® je rozdelený na trimestre:

1

Trimester:

14.09.2020 - 30.11.2020

2

Trimester:

01.12.2020 - 26.03.2021

3

Trimester:

01.04.2021 - 25.06.2021

Oznamy

1. Nové kurzy ANJ, NEJ a RUJ už od 14.09. 2020 - Tak neváhajte a prihláste sa už dnes! TU.

2. Pokračujúci klienti potvrďte svoj nástup do kurzov v školskom roku 2019/2020 mailom alebo SMS do 31.08.2020 !

3. Ak ste evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a chcete študovať jazyky, potom požiadajte o poskytnutie príspevku na kompetenčný kurz (KOMPAS+).

4. Pripravujeme kurz Slovenčina pre cudzincov

ELMA - Jazykové Vzdelávanie
prevádzka Krátka 1654/8 Vráble
tel. č.: 0907 959 642
elmaschool@gmail.com

S nami to zvládneš, tak neváhaj a pridaj sa k nám!


Nezávislú sieť partnerských jazykových škôl pre región SR a ČR zastupuje jazyková škola EMPIRE
http://www.empire-skola.sk/