1. Kurzy všeobecnej ruštiny

Skupinový kurz všeobecnej ruštiny priamou metódou - Russkij Jazyk Priamoj Metod ®.

Parametre kurzu:

  • Počet študentov v skupine: 4
  • Intenzita výučby: 1 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (1 vyučovacia hodina = 50 minút)
  • Počet hodín: 24 hod. (12 týždňov)
  • Časy výučby: v popoludňajších a večerných hodinách
  • Úrovne: všetky
  • Metóda: Russkij Jazyk Priamoj Metod ®
  • Cena: 96 €
  • Cena za učebný materiál: 20 €

Ponúkame Vám:

Štúdium medzinárodnou metódou a z profesionálne zostavených učebníc.

Prihlásiť sa môžete tu.