Metódy vyučovania cudzích jazykov

Direct Method for English®, Direktes Deutsch®, Russkij Jazyk Priamoj Metod® - rýchlejšie a jednoduchšie

I. Direct method for English®, Direktes Deutsch®

 • je efektívna priama metóda výučby, ktorej cieľom je naučiť sa používať cieľový jazyk na komunikáciu
 • Riadená konverzácia (otázka - odpoveď) simuluje anglicky hovoriace prostredie, študenti si tak prestanú prekladať otázky a odpovede, začnú rozmýšľať v angličtine a výsledkom je bezprostrednejšia komunikácia
 • Výučba prebieha dynamicky, študenti na hodinách rozprávajú 5 - 6 krát častejšie. Lektor sa neustále pýta otázky a študenti sú náhodne vyvolávaní k odpovediam. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v cudzom jazyku v prirodzenej rýchlosti.
 • Nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti. Pri učení cudzieho jazyka je nesmierne dôležité neustále opakovanie - toto je nespornou výhodou tejto metódy. Prebraté učivo sa stále opakuje až ho študenti ovládajú a všetky javy, slovíčka používajú automaticky.
 • Napriek tomu, že teória gramatiky sa samostatne nevysvetľuje, je neoddeliteľnou súčasťou výučby. Avšak študent sa ju učí prirodzenou cestou - priamo v praxi a na reálnych príkladoch. Ako doplnkové aktivity sa využívajú písania diktátov a počúvanie.
 • Výsledkom štúdia touto metódou je nadobudnutie sebavedomia v komunikácii v angličtine, keďže už od prvej hodiny je študent nútený jazyk používať.
 • Licencia na používanie tejto metódy sa udeľuje iba školám, ktoré spĺňajú prísne kvalitatívne kritéria a preto sme nesmierne radi, že Vám môžeme tento efektívny spôsob výučby ponúknuť.

II. Nový model výučby jazykov

 • je zameraný na precvičovanie všetkých štyroch zručností - čítanie, písanie, počúvanie s porozumením a rozprávanie
 • je proces venovaný interakcii medzi učiteľom a študentom alebo medzi samotnými študentmi
 • pre jednotlivé vedomostné úrovne používame moderné učebnice s množstvom komunikačných aktivít
 • kvalifikovaní skúsení lektori s vynikajúcou znalosťou cudzieho jazyka sú zárukou vyučovania vysokého štandardu.